Autorska Pracownia Architektury AUPA działa na rynku formalnie od 2006 roku. Nasza praca polega na:

– pełnej wielobranżowej obsłudze projektowej i formalno-prawnej w zakresie: architektury mieszkaniowej, przemysłowej, użyteczności publicznej, usługowej oraz aranżacji wnętrz;

– obsłudze realizacji inwestycji obejmującej organizację procesów przetargowych, doradztwo oraz analizy kosztorysowe systemów realizacyjnych i wyposażenia, wyszukiwanie firm wykonawczych i sprawowanie nadzorów autorskich.

Bazując na doświadczeniach wieloletniej współpracy z zespołami specjalistów dziedziny konstrukcyjnej, instalacyjnej, energetycznej, teletechnicznej, drogowej, geologicznej, technologicznej, rzeczoznawczej i szeregu pozostałych, zapewniamy koordynację międzybranżową – optymalnie dopasowaną do warunków oraz charakteru budowy.

Relacje z wieloznaczeniowym kontekstem i JAKOŚĆ oddziaływania na człowieka – wyznaczają sens rozwiązań projektowych. Każdorazowo, niezależnie od skali oraz rodzaju założenia inwestycyjnego, jego ram budżetowych, celem tworzenia architektury jest sukces inwestora, zadowolenie użytkowników, pozytywny odbiór społeczny i jeszcze to „coś” więcej…

                        arch. Marek Gierasimiuk

Wybrane realizacje