Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

°   Administratorem Państwa danych osobowych jest AUPA Autorska Pracownia Architektury Marek Gierasimiuk, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 16/2.

°   W sprawach związanych z Państwa danymi należy kontaktować się drogą emailową: pracownia@aupa.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: 15-277 Białystok ul. Świętojańska 16/2

°   Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa dobrowolnie udostępnione bezpośrednio, lub w publicznie dostępnych źródłach informacji. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w celu współpracy i negocjacji warunków ewentualnej współpracy w zakresie świadczonych przez nas usług, na podstawie zapytań ofertowych, ofert, zamówień i zawartych umów.

°   Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy i instytucje państwowe, organy administracji publicznej, poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji, jak również inne instytucje lub firmy branżowe i podwykonawcze realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

°   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres czynnej działalności firmy AUPA i ewentualnie później przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia obopólnych roszczeń wynikających z warunków współpracy i zawartych umów.

°   Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania (bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej przed wycofaniem zgody).

°   Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

°   W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO i nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oparte na profilowaniu.