Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AUPA Autorska Pracownia Architektury Marek Gierasimiuk, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 16/2.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi należy kontaktować się drogą emailową: pracownia@aupa.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: 15-277 Białystok ul. Świętojańska 16/2
  3. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa dobrowolnie udostępnione bezpośrednio, lub w publicznie dostępnych źródłach informacji. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w celu współpracy i negocjacji warunków ewentualnej współpracy w zakresie świadczonych przez nas usług, na podstawie zapytań ofertowych, ofert, zamówień i zawartych umów.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy i instytucje państwowe, organy administracji publicznej, poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji, jak również inne instytucje lub firmy branżowe i podwykonawcze realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres czynnej działalności firmy AUPA i ewentualnie później przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia obopólnych roszczeń wynikających z warunków współpracy i zawartych umów.

  6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania (bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej przed wycofaniem zgody).

  7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  8. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO i nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oparte na profilowaniu.